NYHETSARKIVET
23 jan 2020 11:26
PTS vill inte kommentera Telekomnyheternas uppgifter
På Post- och telestyrelsen är det locket på när det gäller de uppgifter som Telekomnyheterna i dag kan avslöja.

TN: Petter Öhrn, pressansvarig kommunikatör på PTS, stämmer det att ni har tagit emot ett informellt besked om att Kommissionen tänker lägga in sitt veto mot regleringsförslaget?

- Vi kan inte kommentera våra samtal med kommissionen.

Hur kommer ni att agera på det beslutet?

- PTS måste följa Kommissionens beslut avseende marknadsavgränsning och dominans. Vad gäller skyldigheter måste vi ta kommissionens synpunkter i största möjliga beaktande.

Vad Telekomnyheterna har förstått så är möjligheterna för PTS att ändra beslutet inom sexmånadersfristen mer eller mindre omöjliga. Detta eftersom de enligt egna bedömningar inte kommer att klara utarbeta ett juridiskt hållbart beslut på den tiden.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561