NYHETSARKIVET
23 jan 2020 11:26
Hemlig information: EU vill stoppa svenska fiberregleringen
Enligt uppgift till Telekomnyheterna kommer EU-kommissionen att stoppa det svenska regleringsförslaget om tillträde på fibermarknaden. Formellt väntas Kommissionens besked komma den 10 februari, men redan för någon vecka sedan informerade man PTS om att man kommer att lägga in sitt veto mot det svenska förslaget.

Redan i början av december förra året lät EU-Kommissionen meddela att man hade allvarliga tvivel på den svenska regleringen och att man då inledde en fördjupad analys av PTS analys av marknaden för lokal grossisttillgång till fibernät i Sverige. Detta eftersom man inte anser att Telia är en ensam dominerande spelare på den svenska fibermarknaden.

Om EU stoppar den svenska regleringen har PTS valmöjligheten att antingen ändra i förslaget enligt Kommissionens önskemål, eller att dra tillbaka det. Om PTS väljer att ändra i förslaget så innebär det att de inom sex månader kan lämna ett nytt samråd till EU-Kommissionen och att man före det behöver genomföra ett nytt samråd med marknaden. Drar man tillbaka den föreslagna regleringen är man åter på ruta ett, när det gäller regleringen och då kan processen ta ännu längre tid.

Enligt den information som Telekomnyheterna har tagit del av så har Post- och telestyrelsen dock inte för avsikt att ändra sitt förslag enligt kommissionens önskemål.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561