NYHETSARKIVET
24 jan 2020 12:29
Finland bereder nytt bredbandsstöd som ska inledas 2021
Det finska Kommunikationsministeriet har inlett en fortsättning av det statliga stödet för utbyggnaden av bredband. Det är meningen att det nya stödprogrammet ska inledas 2021. Det skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Statligt stöd för byggande av bredband har beviljats från och med 2010. Ansökningstiden för det föregående stödprogrammet Snabbt bredband löpte ut 2018, men utbetalningen av stöden fortsätter uppskattningsvis fram till 2021. Nu vill man göra det möjligt att ansöka om och bevilja nya stöd från ingången av 2021. En uppföljning av stödprogrammet har skrivits in i regeringsprogrammet. Stöd beviljas för utbyggnaden av bredbandet i områden där kommersiella krafter inte väntas bygga ut det förrän 2025. Enligt planen för de offentliga finanserna reserveras 5 miljoner euro för genomförandet av det riksomfattande bredbandsprojektet 2021.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561