NYHETSARKIVET
24 jan 2020 12:29
VGR har 70 miljoner kr kvar till bredband på landsbygden
Västra Götalandsregionen har 70 miljoner kr kvar att söka i bidrag för bredbandsutgbyggnad. Det skriver man i ett pressmeddelande i dag. Pengarna måste sökas senast den 30 juni i år.

"Används inte pengarna kommer våra tilldelade medel att gå till andra län eller tillbaka till EU:s landsbygdsfond. Därför vill vi nu verkligen uppmana alla som tidigare fått stöd att fundera om det kanske går att utöka befintligt område eller bygga bort så kallade vita-fläckar", säger Monica Ek-Remmerth, handläggare på enheten för landsbygdsutveckling.

I Västra Götaland når tre kommuner redan idag målet om att 98 procent av alla hushåll och företag på landsbygden ska ha tillgång till bredband med hastighet på 1 Gbit/s år 2025 (Post- och telestyrelsens mätning från oktober år 2018). Det är Vara, Partille och Herrljunga. Samma mätning visar att Bollebygd, Lerum och Härryda är de kommuner med lägst andel anslutna på landsbygden. En ny mätning presenteras i mars 2020.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561