NYHETSARKIVET
24 jan 2020 12:30
Ericsson nådde 2020 målet ett år för tidigt: rasar ändå
Trots att Ericsson, som i dag presenterat sin bokslutskommuniké för 2019, i det närmaste nått sitt mål om en rörelsemarginal på 10 procent ett år före utsatt tid så dissas bolaget på Börsen. Bolagets aktie hade vid lunchtid fallit 8 procent trots höjd utdelning och att man äntligen redovisar vinst för Digital Services. Hämskon för bolaget är korruptionskostnaderna till USA och omstruktureringskostnader bland annat till följd av förvärvet av antennbolaget Kathrein.

"Förvärvet av Kathrein-verksamheten och ökade investeringar var de främsta orsakerna till att rörelsemarginalen inom Networks minskade till 14,5% under fjärde kvartalet. Förvärvet är strategiskt viktigt för att stärka vår kompetens inom antenner. Samtidigt som vi genomför integrationsplanen hade tillfälligt lägre produktion och försäljning en negativ påverkan på marginalerna under kvartalet. Vi förväntar oss en gradvis förbättring när integrationen fortskrider och en ny antennportfölj utvecklas, men vi förväntar oss ett negativt bidrag för helåret 2020", skriver Börje Ekholm, vd och koncernchef för Ericsson, i sitt vd-ord.

Ericssons fjärde kvartal i sammandrag (Q4 2018 inom parentes)
Nettoomsättning, Mdr kr: 66,4 (63,8)
Rörelseresultat, Mdr kr: 6,1 (-1,9)
Rörelsemarginal: 9,2% (-2,9%)
Rörelsemarginal exkl omstr.kostn: 9,7% (4,0)
Periodens resultat, Mdr kr: 4,5 (-6,5)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561