NYHETSARKIVET
24 jan 2020 12:30
Mats kommenterar: Fiberregleringen PTS ömma punkt
Regleringen av den svenska fibermarknaden har verkligen kommit att bli Post- och telestyrelsens ömma punkt. Förutom att regleringsförslagen varit kritiserade så har de därtill varit försenade. Det förslag som nu, av allt att döma, kommer att ratas av EU-Kommissionen är två år försenat.

Trots att marknadsregleringar inom lagen för elektronisk kommunikation ska uppdateras minst var tredje år så är det redan nu fem år sedan den senaste marknadsregleringen klubbades - och den regleringen kom i sin tur 1,5 år eller senare än regleringsbesluten för övriga SMP-marknader.

Fem år är lång tid inom telekommarknaden. Särskilt när det gäller en marknad som fiber och den stora frågan nu är hur detta kan få fortgå. Av allt att döma måste PTS tillbaka till ritbordet med sitt fibertillträdesförslag och det innebär rimligen att det kommer att ta ytterligare minst ett till ett och ett halvår innan en ny reglering finns på plats. Det vill säga totalt tre till tre och ett halvt år försent.

Min bestämda uppmaning till Post- och telestyrelsen är att nu ta sig en rejäl funderare över vad det är som egentligen är felet i fiberregleringsarbetet. Kan det kanske vara så att ni har en ineffektiv organisation med föråldrat arbetssätt? Oavsett så kostar detta onödiga pengar för både marknadens aktörer och för oss skattebetalare.

Mats Roesgaard Sjödin
Chefredaktör, Telekomnyheterna
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561